Các trường đại học Hàn Quốc

Đại học Sungkyunkwan

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế, tâm lý
 • Học phí học tiếng 1 năm: 9.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Ajou

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Gyeonggi
 • Thế mạnh: Kỹ thuật, dược, y tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sunmoon

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Chungcheongnamdo
 • Thế mạnh: Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.280.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Chonnam

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Gwangju
 • Thế mạnh: Y khoa, Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kyunghee

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Gyeonggi
 • Thế mạnh: Khách sạn, du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.800.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Inha

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Incheon
 • Thế mạnh: Công nghệ, kinh doanh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.480.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sogang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 7.080.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Konkuk

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: truyền thông, kinh doanh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Soongsil

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, CNTT, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hongik

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kyonggi

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Suwon
 • Thế mạnh: Khách sạn du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,000,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học quốc gia Pusan

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Khoa học, Kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 098.480.3302 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form