Các trường đại học Hàn Quốc

Đại học Sogang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 7.080.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Konkuk

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: truyền thông, kinh doanh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Myongji

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, công nghệ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Soongsil

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, CNTT, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hongik

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kyonggi

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Suwon
 • Thế mạnh: Khách sạn du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,000,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học quốc gia Pusan

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Khoa học, Kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học DongA

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Truyền thông, thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chungnam

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Sinh học
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Seoul Sirip

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh tế, tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.400.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hansung

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Beauty, Công nghệ thông tin
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kookmin

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế, Kinh tế, Truyền thông
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 096.172.5150 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form