Các khóa học đã đăng ký

Bài dự thi Kế hoạch du học hoàn hảo 2020

Các Trường ĐH Hàn Quốc

Địa chỉ: 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Hwayang-Dong 1, Gwangjin-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Samseon-Dong 3 ga 389, Seongbuk-gu, Seoul
Năm thành lập: 1973
Thời gian nhập học: Tháng 9 12 /
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Saha-gu, Hadang-2dong 840, Busan, Busan
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Jangjeon 2(i)-dong, Geumjeong-gu, Busan, Hàn Quốc
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 1₫

Cảm nhận của học viên về trung tâm