Các khóa học đã đăng ký

Cẩm nang du học

Trường ĐH Hàn Quốc

Địa chỉ: 47 Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, Korea
Năm thành lập: 1992
Thời gian nhập học:
Học phí: 112,200,000₫
Địa chỉ: 163 Seoulsiripdaero, Dongdaemun-gu, Seoul 02504 KOREA
Năm thành lập: 1906
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 152 Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do.
Năm thành lập: 1947
Thời gian nhập học:
Học phí: 114,000,000₫
Địa chỉ: Samseon-Dong 3 ga 389, Seongbuk-gu, Seoul
Năm thành lập: 1973
Thời gian nhập học: Tháng 9 12 /
Học phí: 145,200,000₫
Địa chỉ: 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 130,000,000₫
Địa chỉ: 253 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon.
Năm thành lập: 1954
Thời gian nhập học:
Học phí: 142,756,000₫

Cảm nhận của học viên