Các trường đại học Hàn Quốc

Đại học Woosong

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: -

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kwangwoon

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Công nghệ thông tin, điện tử, kỹ thuật.
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,200,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Seoul

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,320,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Yonsei

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,920,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hanyang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,600,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Korea

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,640,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul, Yongin
 • Thế mạnh: Ngoại ngữ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.400.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chung-ang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, Điện ảnh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sungkyungkwan

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế, tâm lý
 • Học phí học tiếng 1 năm: 9.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Ajou

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Gyeonggi
 • Thế mạnh: Kỹ thuật, dược, y tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sunmoon

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Chungcheongnamdo
 • Thế mạnh: Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.280.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Chonnam

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Gwangju
 • Thế mạnh: Y khoa, Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 098.480.3302 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form