Các trường đại học Hàn Quốc

Đại học Chung-ang

 • Loại trường: Top 1
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, Điện ảnh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Soongsil

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, CNTT, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.960.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul, Yongin
 • Thế mạnh: Ngoại ngữ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.200.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại Học DongA

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Truyền thông, thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.560.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Inha

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Incheon
 • Thế mạnh: Công nghệ, kinh doanh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.480.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Seoul Sirip

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh tế, tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.400.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Woosong

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: -

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hanyang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,600,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Korea

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,640,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sungkyunkwan

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế, tâm lý
 • Học phí học tiếng 1 năm: 9.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kyunghee

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Gyeonggi
 • Thế mạnh: Khách sạn, du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.360.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sogang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 7.080.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kyonggi

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Suwon
 • Thế mạnh: Khách sạn du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,400,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học quốc gia Pusan

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Khoa học, Kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kookmin

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế, Kinh tế, Truyền thông
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Keimyung

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Daegu
 • Thế mạnh: Ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won/năm

Tìm hiểu thêm >

Đại học Dongseo

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Dankook

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: 152, Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16890, Korea
 • Thế mạnh: Khoa học và xã hội
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,200,000 KRW/1 năm

Tìm hiểu thêm >

Đại học Yonsei

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,920,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Ajou

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Gyeonggi
 • Thế mạnh: Kỹ thuật, dược, y tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kwangwoon

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: IT, Truyền thông, Ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,800,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sunmoon

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Chungcheongnamdo
 • Thế mạnh: Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.280.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Chonnam

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Gwangju
 • Thế mạnh: Y khoa, Kỹ thuật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Konkuk

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: truyền thông, kinh doanh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 7.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hongik

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chungnam

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Sinh học
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hansung

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Beauty, IT, Thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học quốc gia Incheon

 • Loại trường: Hạn chế
 • Địa chỉ: Incheon
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sejong

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Du lịch, khách sạn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Catholic

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Wonmi, Gyeonggi-do
 • Thế mạnh: Y dược, điều dưỡng, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 Won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Seoul

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,320,000 won

Tìm hiểu thêm >

Trường đại học Myongji

 • Loại trường: Top 2
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, công nghệ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Xem tất cả >>

Các trường đại học Nhật Bản

Trường Nhật ngữ TCC

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 5-28-4 Arai, Nakano, Tokyo
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 841,000 yên/năm

Tìm hiểu thêm >

Học viện Ngoại ngữ Kyushu

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 2-1 Nakago Fuku-machi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 175.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Học viện Nhật ngữ FPT

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 4 Chome-3-5 Higashi Nippori, Arakawa City, Tokyo 116-0014, Nhật Bản
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 652.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ Akamonkai

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 6-29-12, Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0014
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 660.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ NILS

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 760-5 Ogori, Ogori-shi,Fukuoka
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 600,000

Tìm hiểu thêm >

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Fukuyama

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 1-1-23 Nishisakura-machi, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0818.
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 570.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Học viện Clover

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Shinmachi Bldg4F., 2-13 Shinmachi 1 Chome, Nishi-ku, Osaka 550-0013
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 640.000 yên/năm

Tìm hiểu thêm >

Học viện Ngoại ngữ Aiwa

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Aiwa Bidg, Maidashi 1-15-37, Higashi-ku, Fukuoka, Japan
 • Thế mạnh: Tiếng nhật và đào tạo thi tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 124.167.847 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ Creative

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Kanagawa-ku, Higashikanagawa 1-1-8
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 600.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Học viện Nhật ngữ Active

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 〒261-0001 CHIBA, Chiba-shi, Mihama-ku, Saiwaicho 2-19-35
 • Thế mạnh: Tiếng nhật và đào tạo thi tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 106.376,14 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Osaka

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 1-29-2 Nishikujo, Konohana-ku, Osaka-shi, Osaka 554-0012
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 600.000 yên

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ NILS

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 760-5 Ogori, Ogori-shi, Fukuoka 838-0141
 • Thế mạnh: Tiếng nhật và đào tạo thi tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 600.000 Yên

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ Shinjuku Gyoen

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 2-3-13 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022
 • Thế mạnh: Tiếng nhật và đào tạo thi tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 136.357.12 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Học viện Nhật ngữ Ohara

 • Loại trường: Đại học
 • Địa chỉ: 1-4-14, Funabori, Edogawa-ku, Tokyo 〒134-0091
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 100.000.000

Tìm hiểu thêm >

Trường kinh doanh Quốc tế ISB

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 3 Chome - 8 - 1 Sugamo, Toshima City, Tokyo, Japan
 • Thế mạnh: Kinh tế, tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 139.608.698 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ Tokyo Riverside

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 〒 111-0033, 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 132.000.000

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 1-20-22 Takara Kofu Yamanashi JAPAN 〒400-0034
 • Thế mạnh: Tiếng nhật và đào tạo thi tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 96,922,000 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Học viện Nhật ngữ YU

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku Okubo 2-16-25
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 127.200.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 2F, 2-4-15 Okubo, Shinjuku, Tokyo 
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 132.000.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Trường nhật ngữ Okayama

 • Loại trường: Đại Học
 • Địa chỉ: 2-10 Funabashi-cho, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 630.000 Yên

Tìm hiểu thêm >

Học viện Giáo dục Quốc tế Aoyama

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: 3F, Tòa nhà Trung tâm Aoyama, 3-8-40 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062 Liên hệ: 03 – 3403 – 3186
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật, Luyện thi EJU, Ôn thi BJT
 • Học phí học tiếng 1 năm: 600.000 Yên

Tìm hiểu thêm >

Học viện Đàm thoại Quốc tế ICA

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Tokyo – Toshima – 2F, 3-31-8 Nishi – Ikebukuro
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 120.200.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Trường Nhật ngữ First Study

 • Loại trường: Tư thục
 • Địa chỉ: Infinite Growth Building 1-21-8, Tamatsukuri, Kansai, Osaka
 • Thế mạnh: Tiếng Nhật
 • Học phí học tiếng 1 năm: 136.800.000 VNĐ

Tìm hiểu thêm >

Xem tất cả >>

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 083.509.9456 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form