Các trường đại học Hàn Quốc

Đại Học Catholic

 • Loại trường: Trường Top 1%
 • Địa chỉ: 43 Jibong-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Wonmi, Gyeonggi-do
 • Thế mạnh: Y dược, điều dưỡng, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.420.000 Won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Dankook

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: 152, Jukjeon-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 16890, Korea
 • Thế mạnh: Khoa học và xã hội
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,200,000 KRW/1 năm

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Silla

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: 140 Baegyang-daero (Blvd), 700beon-gil (Rd.), Sasang-Gu, Busan, Korea
 • Thế mạnh: Tiếng Hàn, Du lịch
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.600.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Woosong

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Kinh doanh, kinh tế
 • Học phí học tiếng 1 năm: -

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kwangwoon

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Công nghệ thông tin, điện tử, kỹ thuật.
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,200,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Quốc gia Seoul

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,320,000 won

Tìm hiểu thêm >

Trường đại học myongji

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh doanh, công nghệ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.600.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Yonsei

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,920,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hanyang

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,600,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại Học Korea

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,640,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul, Yongin
 • Thế mạnh: Ngoại ngữ
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.400.000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chung-ang

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Truyền thông, Điện ảnh
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 098.480.3302 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form