Các trường đại học Hàn Quốc

Đại học Dongseo

  • Loại trường: Chứng nhận
  • Địa chỉ: Busan
  • Thế mạnh: Ngôn ngữ Hàn
  • Học phí học tiếng 1 năm: 4.400.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 098.480.3302 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form