Các trường đại học Hàn Quốc

Đại Học DongA

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Busan
 • Thế mạnh: Truyền thông, thiết kế
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chungnam

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Daejeon
 • Thế mạnh: Sinh học
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Seoul Sirip

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Kinh tế, tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.400.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Hansung

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Beauty, Công nghệ thông tin
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Kookmin

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Thiết kế, Kinh tế, Truyền thông
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.000.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học quốc gia Incheon

 • Loại trường: Không chứng nhận
 • Địa chỉ: Incheon
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Chosun

 • Loại trường: Hạn chế
 • Địa chỉ: Gwangju
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5,000,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sangmyung

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,000,000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Keimyung

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Daegu
 • Thế mạnh: Ngôn ngữ Hàn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 4.800.000 won/năm

Tìm hiểu thêm >

Đại học Sejong

 • Loại trường: Chứng nhận
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Du lịch, khách sạn
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6.400.000 won

Tìm hiểu thêm >

Đại học Dongguk

 • Loại trường: Thẩm định visa
 • Địa chỉ: Seoul, Gyeongju
 • Thế mạnh: Tổng hợp
 • Học phí học tiếng 1 năm: 6,600,000 won (Seoul)

Tìm hiểu thêm >

Đại học nữ Sungshin

 • Loại trường: Top 1%
 • Địa chỉ: Seoul
 • Thế mạnh: Make-up
 • Học phí học tiếng 1 năm: 5.200.000 won

Tìm hiểu thêm >

duhocsunny-register-form

Đăng ký tư vấn thông tin du học Hàn Quốc

Tổng đài 024.7777.1990
Hotline Hà nội 098.480.3302 HCM 039.372.5155
duhocsunny-call
duhocsunny-contact-form