Các khóa học đã đăng ký

Tin tức

Trường ĐH Hàn Quốc

Địa chỉ: 47 Jurye-ro, Sasang-gu, Busan, Korea
Năm thành lập: 1992
Thời gian nhập học:
Học phí: 112,200,000₫
Địa chỉ: 232 Gongneung-ro, Nowon-gu, Seoul,
Năm thành lập: 1910
Thời gian nhập học:
Học phí: 115,000,000₫
Địa chỉ: Gumjeong-gu, Namsan-dong 857-1, Busan
Năm thành lập: 1982
Thời gian nhập học:
Học phí: 105,000,000₫
Địa chỉ: Imun-Dong 270, Dongdaemun-gu, Seoul
Năm thành lập: 1954
Thời gian nhập học:
Học phí: 161,520,000₫
Địa chỉ: 501, Jinju-daero, Jinju-si, Gyeongsangnam-do
Năm thành lập: 1948
Thời gian nhập học:
Học phí: 195,000,000₫
Địa chỉ: Gumjeong-gu Jangjoen-dong, san 30, Busan, Busan
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 148,720,000₫

Cảm nhận của học viên