Cơ hội việc làm trước và sau khi du học Hàn Quốc

Hàn quốc là quốc gia có nền kinh tế phát triển, có mức độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất thế giới. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân/ năm là 5%, nền kinh tế Hàn quốc tính đến cuối năm 2017 là đứng thứ 4 châu Á và đứng thứ 11 của thế […]