Các khóa học đã đăng ký

Trường ĐH Hàn Quốc

Địa chỉ: Geobukgol-ro, Seodaemun-gu, Seoul
Năm thành lập: 1948
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Samseon-Dong 3 ga 389, Seongbuk-gu, Seoul
Năm thành lập: 1973
Thời gian nhập học: Tháng 9 12 /
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 94 Wausan-ro, Mapo-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 253 Yonghyeon-dong, Nam-gu, Incheon
Năm thành lập: 1954
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Hwayang-Dong 1, Gwangjin-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫