Các khóa học đã đăng ký

Trường ĐH Hàn Quốc

Địa chỉ: 2 Busandaehak-ro 63beon-gil, Jangjeon 2(i)-dong, Geumjeong-gu, Busan, Hàn Quốc
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 1₫
Địa chỉ: HeukSeok-Dong 221, Dong jak-gu, Seoul
Năm thành lập: 1918
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 163 Seoulsiripdaero, Dongdaemun-gu, Seoul
Năm thành lập: 1906
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Saha-gu, Hadang-2dong 840, Busan, Busan
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: 206 World cup -ro, Woncheon-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyeonggi-do
Năm thành lập: 1973
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Sangdo-dong 511, Dong jak-gu, Seoul
Năm thành lập: 1897
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Hong ji-Dong 7-1, Jong No-gu, Seoul
Năm thành lập: 1937
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Gwangjin.Gu, Gunja-Dong 98, Gwangjin-gu, Seoul
Năm thành lập: 1940
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫
Địa chỉ: Dongdaemun-gu, Hoegi-dong 1, Dongdaemun-gu, Seoul
Năm thành lập: 1946
Thời gian nhập học:
Học phí: 0₫