Các khóa học đã đăng ký

Cảm nhận của học viên

Thời gian đầu mới sang Hàn Quốc còn nhiều bỡ ngỡ, mình đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ có những buổi Workshop tại Sunny mà mình đã n...