Các khóa học đã đăng ký

Cảm nhận của học viên

Khi mới đến Hàn Quốc mình đã gặp không ít khó khăn: Đời sống, sinh hoạt, đi lại ... nhưng mình luôn được Sunny hỗ trợ. Công việc làm thêm...