Các khóa học đã đăng ký

Đỗ Thanh Huyền - Trường ChungAng

Mục lục bài viết

Khi mới đến Hàn Quốc mình đã gặp không ít khó khăn: Đời sống, sinh hoạt, đi lại ... nhưng mình luôn được Sunny hỗ trợ. Công việc làm thêm đầu tiên của mình có được cũng nhờ Sunny giới thiệu.


Mới hơn